1. Fabrika ju garanton 100 % mundësinë e kthimit pa asnjë kosto kundrejtë çdo produkti pasi të jetë verifikuar motivi i kthimit.
  2. Në të kundërt ju keni te drejtë që të ktheni ose të ndërroni çdo produkt brënda 48 orëve kundrejtë vetëm pagesës së kostos së trasportit.
  3. Për çdo produkt Caterina Firenze ju keni të drejtën e një muaji garanci nga dita e marrjes në dorëzim të produktit.

*Rastet e veçanta do të trajtohen nga stafi ynë.