Certifikata e cilësisë.

Cilësia është një nga faktorët e orientimit drejt një të ardhmeje të ndritur për të realizuar gjithë objektivat afatgjata dhe afatshkurtëra të MiTo by Caterian Firenze.

MiTo by Caterina Firenze përfshin në vizionin e saj edhe rritjen e mëtejshmë profesionale duke u bazuar tek standartet perëndimore. Standarte të cilat janë dhe do të jenë kryefjalë e filozofisë së punës sonë, për të krijuar një produkt final të një cilësie të lartë.

MiTo by Caterina Firenze zotëron të gjitha standartet që përkufizojnë punën dhe llojin e biznesit të cilat i vërteton me certifikatat e marra:

Add a comment