Stafi

header_stafi

Stafi i MiTo by Caterina Firenze është një nga gurët themeltarë të shoqërisë, i cili ofron gjithë devotshmërinë dhe përkushtimin në prodhimin në sasi dhe cilësi më të mirë të produkteve: këpucë, sandale, çimze për çdo sezon.

Në vizionin e shoqërisë bën pjesë dhe kualifikimi i mëtejshëm i stafit, për të qënë një staf i kualifikuar për çdo kërkesë të një tregu që po zhvillohet përditë e më shumë. Gjithë sfidat e reja të zhvillimeve të teknologjisë duhet të jenë sa më mirë të instaluara në filozofinë e çdo punonjësi dhe drejtuesi.

Kualifikimi i tyre plotëson të gjitha kushtet për të qenë një staf i besueshëm që plotëson çdo kërkesë të teknologjive më të fundit në këtë sektor.

Kontakt